MKGP napoveduje podaljšanje odprtosti javnih razpisov PRP 2014–2020

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča vse potencialne vlagatelje o enomesečnem podaljšanju roka, do katerega bo možno vlaganje vlog na javne razpise iz naslova ukrepov Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Podaljšanje roka se nanaša na vse trenutno odprte javne razpise, in sicer tako za naložbe na kmetijskih gospodarstvih in naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov kot tudi za naložbe na področju gozdarske mehanizacije in opreme ter gozdne infrastrukture.

- Pri javnem razpisu za podukrep 8.6 – za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa iz PRP 2014-2020 za leto    2016 se končni rok za oddajo vloge na javni razpis podaljšuje s 15. 4. 2016 na 16. 5. 2016.

Več o podaljšanju na naslednji povezavi: http://www.program-podezelja.si/sl/infoteka/sporocila-za-javnost/538-mkgp-napoveduje-podaljsanje-odprtosti-javnih-razpisov-prp-2014-2020

Nazaj