Zaradi zanimanja za nadomestitev klasičnih tabel za kubiranje s tehnološko rešitvijo, je podjetje TPGozd v sodelovanju s podjetjem Aleja soft d.o.o. razvilo učinkovito in uporabniku prijazno rešitev v obliki aplikacije Qbik.

Qbik zagotavlja hiter in preprost izračun prostornine okroglega lesa. Aplikacija omogoča vnos podatkov neposredno v mobilno napravo, kjerkoli in kadarkoli. Hiter ter uporabniku prijazen vnos in shranjevanje podatkov na mobilni napravi pa prihrani veliko časa in poveča produktivnost dela. Qbik zagotavlja pregled nad opravljeno izmero in možnost naknadnih vnosov izmere.

Prepisovanje in vnašanje podatkov na roke je pri merjenju hlodovine postalo preteklost. Z aplikacijo lahko podatke o izmerjeni hlodovini z le nekaj kliki vnesete na delovni nalog, ki ga aplikacija oblikuje sama. Velike številke in preprosta grafična zasnova aplikacije omogočajo dober pregled in zmanjšajo število napak pri vnosu podatkov. Ohranjanje privzetih vrednosti zadnjega izmerjenega sortimenta (ohranjanje dolžine, drevesne vrste in odbijanja lubja) hloda omogoča hitrejši in lažji vnos podatkov.

Navodila za uporabo aplikacije QBIK

Navodila za uporabo aplikacije QBIK (433.4 KiB)

POGOJI UPORABE APLIKACIJE QBIK

1. UVOD in SPLOŠNE DOLOČBE

Če želite uporabljati aplikacijo  morate sprejeti naslednje pogoje. Pazljivo jih preberite.

Storitve aplikacije QBIK  so namenjene vsem, ki imajo dostop do interneta in sprejmejo pogoje uporabe aplikacije in se zavežejo, da bodo aplikacijo uporabljali izključno v osebne, nekomercialne namene, v skladu z veljavno zakonodajo, načeli morale in etike ter pogoji uporabe.

Pogoji uporabe aplikacije  QBIK predstavljajo pravni dogovor med končnim uporabnikom (posamezno fizično ali pravno osebo) in podjetjem TPGOZD MIHA JURANČIČ s.p., za uporabo aplikacije QBIK in z njo povezanih storitev. Kadar uporabnik dostopa do aplikacije ali jo kako drugače uporablja, ga zavezujejo določila teh pogojev uporabe. Uporabnik, ki se s temi pogoji uporabe ne strinja, aplikacije in z njo povezanih storitev ne sme uporabljati.

Lastnik in upravljavec aplikacije je TPGOZD MIHA JURANČIČ s.p., Cesta  Staneta Žagarja 50 c, 4000 Kranj, mat. št. 3126854000, davčna št. SI 25360434, v nadaljevanju upravljavec.

Aplikacija QBIK uporabnikom omogoča izračun volumna valja, zapisovanje izmer na dokument, preimenovanje dokumentov in njihov prenos.

2. UPORABA APLIKACIJE QBIK

2.1. pogoji za uporabo

Za uporabo aplikacije potrebujete napravo, ki izpolnjuje zahteve glede sistema in združljivosti za ustrezno vsebino, ki se lahko od časa do časa spremenijo in delujoč internetni dostop. Ti dejavniki lahko vplivajo na vašo zmožnost uporabe storitve in njeno izvajanje. Te sistemske zahteve so vaša odgovornost.

2.2. Vaši podatki

Za dostop do aplikacije QBIK  boste morali vnesti podatke o osebnem imenu, naslovu stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, naslov elektronske pošte   

V skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov soglašate, da upravljavec lahko zbira in obdeluje vaše osebne podatke, ki ste jih vnesli ob registraciji.

Prav tako, bo morda za namene neposrednega trženja ali pogodbenim obdelovalcev, upravljavec posredoval nekatere vaše pridobljene podatke, s čimer se izrecno strinjate. Upravljavec aplikacije QBIK  se je s pogodbenimi obdelovalci dogovoril, da bodo te podatke uporabljali skladno s svojimi pravilniki o zasebnosti.

Vsak posameznik lahko kadarkoli pisno ali na drug dogovorjen način zahteva, da upravljavec osebnih podatkov trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja. Upravljavec osebnih podatkov je dolžan v 15 dneh ustrezno preprečiti uporabo osebnih podatkov za namen neposrednega trženja ter o tem v nadaljnjih petih dneh pisno ali  na drug dogovorjen način obvestiti posameznika, ki je to zahteval. Posameznik se lahko obrne na elektronski naslov:info@tpgozd.si

2.3. Plačilo tretjim osebam

V povezavi z uporabo vsebine in aplikacije QBIK  boste tretjim osebam morda morali plačati dodatne stroške za dostop ali za prenos podatkov (npr. upravljavcu internetnih storitev ali operaterju mobilne telefonije) za kar ste odgovorni sami.

2.4. Nepooblaščen dostop do računov

Poskrbeti morate za varnost svojih uporabniških podrobnosti, ki jih ne smete nikomur razkriti. Prek aplikacije QBIK  ne smete zbirati ali zajemati nobenih osebnih podatkov, vključno z imeni računov.

2.5. Posodobitve

Za uporabo aplikacije QBIK  in dostop do vsebine in njen prenos boste morda morali namestiti posodobitve aplikacije QBIK, ki jih občasno uvedemo. Če želite uporabljati vsebino, ki ste jo namestili, se morate strinjati s prejemanjem teh samodejno zahtevanih posodobitev. Če se ne strinjate, da se te posodobitve samodejno zahtevajo in prejmejo, ne uporabljajte aplikacije QBIK  oziroma je ne nameščajte.

2.6. Uporaba, plačila, cene

Aplikacija QBIK  vam lahko dovoli brezplačen prenos ali uporabo vsebine. Aplikacija QBIK lahko določi omejitve za vaš dostop do določene brezplačne vsebine in njeno uporabo.

Vaša pogodba za nakup in uporabo vsebine je sklenjena, ko od aplikacije QBIK  prejmete e-poštno sporočilo s potrditvijo vašega nakupa te vsebine, in izvajanje te pogodbe se začne takoj, ko je nakup opravljen. Za davke in skladnost z davčno zakonodajo odgovarjate sami.

Cene in razpoložljivost vse vsebine, prikazane v aplikaciji QBIK, se lahko spremenijo kadar koli, preden kliknete gumb, s katerim potrdite, da želite kupiti vsebino.

2.7. Pravice in omejitve

V času uporabe uporabnik pridobi neizključno pravico za uporabo aplikacije, in sicer za  osebno in nekomercialno uporabo.

Če kršite katerega koli od pogojev ali določil teh pogojev, vaše pravice prenehajo veljati in upravljavec lahko ukine vaš dostop aplikacije, četudi ste zanjo plačali, brez vračila kupnine.

Prepovedano je: kakršno koli kopiranje vsebine aplikacije QBIK, spreminjanje ter vključevanje aplikacije QBIK v drugo spletno stran brez dovoljenja upravljavca, kraja posameznih delov ali celote baze, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in vsebin aplikacije QBIK ali njeno razširjanje na kakršenkoli drug način.

2.8. Spremembe teh pogojev.

Upravljavec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno. Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika od njegovega sprejema teh novih pogojev. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi aplikacije na podlagi spremenjenih pogojev.

2.9. Odgovornost upravljalca aplikacije

Uporabnik se strinja, da upravljavec ne odgovarja za nikakršno neposredno, posredno, naključno, posebno, posledično ali izjemno materialno ali nematerialno škodo, ki bi nastala zaradi uporabnikove uporabe aplikacije. Upravljavec izrecno ne jamči za brezhibno delovanje aplikacije niti za točnost sporočenih informacij v kakršnemkoli smislu.

Upravljavec zagotavlja, da bo k razreševanju prijavljenih težah pristopil v najkrajšem možnem času

3. KRŠITVE SPLOŠNIH POGOJEV

Upravljavec aplikacije ima pravico, da v primeru nedovoljene uporabe predmetne aplikacije in/ali kakršnih koli drugih zlorab pri dostopu oz. uporabi aplikacije s strani uporabnikov aplikacije ali katerih koli drugih oseb in/ali v primeru suma zlorabe prijave ali gesla, izvede vse ukrepe in druga dejanja, ki jih v skladu s svojo lastno presojo šteje za potrebne zaradi varstva svojih pravic in interesov uporabnikov aplikacije in/ali zaradi varstva pravic in interesov katerih koli drugih oseb.

4. REŠEVANJE SPOROV

Spore nastale v povezavi s temi splošnimi pogoji, bodo stranke reševale sporazumno. Če spora ni možno rešiti po mirni poti, je krajevno pristojno sodišče v Kranju.

Registracija

Seštejte 4 in 1.